Värdering

Vad är din bostad värd?

Din Fastighet, utbildad fastighetsvärderare och auktoriserad fastighetsmäklare, AFM, rfm, utför värderingar av aktielägenheter, bostadshus, flerbostadshus, skogs- och åkermark.

Vi utför både muntliga och skriftliga värderingar, där du får en uppskattning på vad din fastighet är värd om du säljer den på öppna marknaden just nu. Vi tar hänsyn till efterfrågan för din typ av fastighet, byggnadsår, storlek, läge, standard, utförande, design, försäljningsstatistik och marknadsfaktorer som t ex ränteläge, lånesituation och aktuellt utbud på marknaden.

Din Fastighet analyserar marknaden där just din fastighet finns och kan tipsa dig om värdehöjande insatser och hur du förbereder dig inför en riktigt bra bostadsaffär.

Inför en försäljning inom släkten, bodelning eller gåva kan det alltid vara bra att ha ett värderingsinstrument med det aktuella marknadsvärdet som grund.

GRATIS VÄRDERING vid förmedlingsuppdrag!

Värdering hus                         350 €
Värdering lägenhet             250 €
Övrig värdering enligt offert