Disponent

Förvaltning av bostadsaktiebolag

Din Fastighet förvaltar idag ca 300 lägenheter i olika bostadsaktiebolag runt om i Mariehamn.

Vi erbjuder komplett fastighetsförvaltning med bokföring och övriga disponenttjänster till ett förmånligt pris. I ett disponentuppdrag hos oss ingår:
–    Bokföring
–    Bokslut
–    Löpande betalningar och hyresövervakning
–    Styrelsemöten och bolagsstämmor
–    Beställning av fastighetsskötsel, offertförfrågningar och rådgivning vid husreparationer

Bostadsaktiebolagslagen

Den nya bostadsaktiebolagslagen som trädde i kraft den 1.7.2010 medförde förändringar i bostadsbolagens disponenttjänster. Det lönar sig därför för bostadsaktiebolagets styrelse att försäkrar sig om att de förändringar som lagändringen medförde, blir skötta av en effektiv och kunnig disponentbyrå.

Renoveringsanmälan

I och med den nya lagen krävs det att aktieägaren lämnar in en skriftlig anmälan innan han eller hon utför en renovering, med undantag från målning och tapetsering. Bostadsbolaget har rätt att övervaka att ett underhålls- eller ändringsarbete görs enligt god byggnadssed av aktieägaren, men detta fråntar inte ansvaret från aktieägaren för utförandet av arbetet.

Klicka här för att komma till en blankett för renoveringsanmälan.