Provisioner

Provision vid försäljning

Hus och lägenheter inom Mariehamn 2,4 % exkl. moms (3,0 % inkl. moms)
Hus och lägenheter fasta Åland (utanför Mariehamn) 2,5 % exkl. moms (3,1 % inkl. moms)
Övrigt enligt offert (tomt, hus i skärgården, åker- och skogsmark, etc.)

I förmedlingsuppdraget ingår:

–           muntlig värdering
–           stylingrådgivning
–           prospekt och reklammaterial
–           film med bilder och musik
–           annonsering i Nya Åland och Ålandstidningen, på hemsidan, Bosidan.ax och Facebook
–           visningar
–           framtagande av handlingar (fastighetsregisterutdrag, lagfartsbevis, gravitationsbevis,
karta el. disponentintyg, bolagsordning, bokslut etc.)
–           eventuell budgivning

Övriga tjänster:

Köpebrev – fast egendom                            200 €
Köpebrev – lägenhet                                       150 €
Offentligt köpvittne                                         120 €
Lagfartsansökan                                                 200 €
Utredning vid lagfart                                        50/h €
Jordförvärvstillstånd                                       200 €
Värdering hus                                                       380 €
Värdering lägenhet                                            250 €
Övrig värdering                                                   enligt offert
Bostadsaktiebolag                                             enligt offert
Energicertifikat                                                    400 €

Samtliga priser är inklusive moms.