Bostadsaktiebolag med god ekonomi och fint läge i idylliska Ödkarby.
Samtliga lägenheter har balkonger med milsvid utsikt mot Ödkarbyviken, förutom trerummaren som har en uteplats istället för balkong. Huset uppfördes ursprungligen som affärs- och butiksfastighet 1962 och efter tillbyggnad 1975.

Åren 2006-2008 genomfördes en omfattande totalrenovering av fastigheten som idag är ett renodlat lägenhetshus.
Huset värms upp genom bergvärme och är anslutet till el, kommunalt vatten och avlopp.
Lägenheterna har historiskt haft en mycket låg vakansnivå och i dagsläget är samtliga lägenheter till fullo uthyrda, vilket ger stabila intäkter om ca 32 400 €
per år. Under 2017 uppgick driftskostnaderna för huset till 7 447 €.

Skriftliga anbud lämnas under anbudstiden. Säljaren förbehåller sig rätten att anta eller förkasta inlämnade anbud.

Video

Plats