Kostnader

Överlåtelseskatt
Överlåtelseskatten för fastigheter är 4 % av köpeskillingen.
Överlåtelseskatten för aktier i ett bostadsaktiebolag är 2 % av lägenhetens skuldfria pris.
En förstagångsköpare som köper minst 50 % av en bostad och är mellan 18-40 år är befriad från överlåtelseskatt.

Lagfart

När du köper en fastighet ska du ansöka om lagfart eller inskrivning av arrenderätten inom sex månader från att köpebrevet har undertecknats.

Offentligt köpvittne

Av Lantmäteriet utsedd person som bestyrker överlåtelsen av en fastighet i närvaro av alla som har undertecknat överlåtelsehandlingen.